Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY THỎA THUẬN
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Tôi tên là: ……………………………………………. sinh năm:………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. do:………………………………….

cấp ngày: ……………………………………….. tháng……………………….. năm…………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….

Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất:

Diện tích: ………………………. m2

Thuộc thửa:………….. Tờ bản đồ số ………….. bộ địa chính………………..

Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 số:…… ngày…. tháng……..năm……..do đơn vị đo đạc lập là …………………..

– Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là:

Ông (Bà):………………………………………………………. sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:…………..cấp ngày:……….. tháng……….. năm…………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaythoathuan-Boithuongdat.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/giay-thoa-thuan/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)