Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………….………………………………

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ……………

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Có Bán cho

Ông (Bà):……………………………………………………………………

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ……

Địa chỉ:………………………………………………………………………….………

Tài sản bán là: ……………………………………………………………

Số lượng: ……………………………….(Bằng chữ:…………………………………)

Giá bán:……………………………………………(Bằng chữ:…………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Ông (Bà):………………….…đã đặt cọc:……………….(Bằng chữ:……………………..)

cho Ông (Bà):……………………………..…để mua …………………………………

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…….…(Bằng chữ:……….) cho Ông (Bà)………….. chậm nhất vào…………

Trong trường hợp Ông (Bà)…………………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/26/mau-Giay-bien-nhan-tien-dat-coc-doc-30052012122608-U1.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-giay-bien-nhan-tien-dat-coc/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)