Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân

Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

GIẤY BẢO LÃNH
(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

1/ Họ tên người bảo lãnh:………………

2/ Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

3/ Nam/Nữ……………………

4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):…………………

5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):………………..

6/ Giấy chứng minh nhân dân số:………………

Ngày cấp…………………….                                             Nơi cấp:………………………..

7/ Nghề nghiệp……………………….                             Nơi làm việc hiện nay:………………………..

8/ Xin bảo lãnh cho……….. thân nhân đang định cư ở nước …………..được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaybaolanh-congdan.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-giay-bao-lanh-cho-than-nhan/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)