Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

………………, ngày ………… tháng ………… năm ………
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang10/16/dangkygiamtrugiacanh.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/bieu-mau/hon-nhan-gia-dinh/51192_mau-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, 9.0 out of 10 based on 1 rating