Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/12/BCketquahoatdongkinhdoanhniendo.xls

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-giua-nien-do/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)