Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Ho và tên:………………….

Bộ phận:…………………

Mã số NV: …………………

Tên công việc:…………………

Khoá đào tạo:…………………

 

Kết quả học tập:

1. Đạt: …………………

2. Không đạt: …………………Lý do: …………………

3. Nhận xét thêm:…………………

 

Vận dụng vào công việc:

1. Vận dụng tốt:…………………

2. Không vận dụng được:………………… Lý do:…………………

 

3. Nhận xét thêm:…………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/30/1024_mau_bao_cao_vv_ket_qua_ho_1__0018.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bao-cao-ve-viec-ket-qua-hoc-tap-va-van-dung-vao-cong-viec/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)