Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng tóm lược)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/12/BangCandoiKTNiemDo.xls

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bang-can-doi-ke-toan-giua-nien-do-mau-so-b-01b-dn/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)