Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…………….năm……………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/bangchamcongLamthem.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bang-cham-cong-lam-them-gio/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)