Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Mar Password Generator

Password Generator cho phép bạn tạo ra số lượng mật khẩu bất kỳ với một click chuột. Sử dụng Password Generator bạn không cần phải nghĩ ra các mật khẩu mới. Password Generator sẽ làm thay cho bạn.

Password Generator dễ sử dụng và không cần cài đặt / gỡ bỏ cài đặt tính năng. Ngoài ra nó không thay đổi Windows khi đăng ký.

Link download : http://www.securesafepro.com/download/pasgen_inst.exe

Nguồn: http://download.com.vn/mar-password-generator/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)