Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MANTAV Antivirus

MANTAV Antivirus là một tiện ích chống virus nhỏ, nó sẽ giúp đỡ các hoạt động máy tính của bạn để tránh xa các vấn đề liên quan đến virus, cũng như các loại phần mềm độc hại.

Yêu cầu cấu hình:

  • PC với 300 MHz hoặc cao hơn tốc độ đồng hồ bộ xử lý.
  • 128 megabyte (MB) RAM hoặc cao hơn
  • 3.3 megabyte (MB) không gian có sẵn đĩa cứng
  • Super VGA (800 x 600)

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/Virus/M_A_N_T_A_V_1_2_b_S_e_t_u_p.zip

Nguồn: http://download.com.vn/mantav-antivirus/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)