Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Mail Undelete Recovery Toolbox Free

Windows Vista và Windows 7 đều được hỗ trợ với ứng dụng email riêng, lần lượt là Windows Mail và Windows Live Mail. Những phần mềm này cung cấp tất cả những gì cần thiết để trao đổi email tiện lợi hơn cùng lưu trữ liên lạc nhiều hơn. Tuy nhiên, giống như những ứng dụng email khác, chúng không cung cấp bất kì công cụ khôi phục nào để lấy lại email message và liên lạc đã xóa.

Mail Undelete Recovery Toolbox Free sẽ giúp bạn khôi phục lại message và liên lạc bị xóa từ 2 ứng dụng email trên. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng, ứng dụng này sẽ chỉ khôi phục các mục tin chưa bị ghi đè bởi file hệ thống kể từ khi xóa. Chúng tôi khuyến cáo nên khôi phục dữ liệu ngay sau khi xóa file nhằm ngăn chặn việc mất toàn bộ hoặc mất một phần thông tin.

 Mail Undelete Recovery Toolbox Free

Quá trình khôi phục dữ liệu có thể chia ra các bước sau:

  • Màn hình chào mừng
  • Chọn ổ nguồn lưu trữ message và liên lạc cần khôi phục
  • Phân tích dữ liệu (tự động)
  • Xem trước dữ liệu có thể khôi phục được
  • Chọn folder đầu ra và cài đặt khôi phục
  • Bản ghi khôi phục.

Link download : http://www.recoverytoolbox.com/download/MailUndeleteFreeSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/mail-undelete-recovery-toolbox-free/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)