Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

M3U Dropper (64 bit)

M3U Dropper là một ứng dụng đơn giản nhưng rất hữu dụng cho phép bạn tạo playlists từ các link. Links có thể được bỏ vào browsers hoặc file managers.

Một số điểm mới trong phiên bản:

  • Thêm một hộp thoại hiển thị các tiến độ của folder drops.
  • Nếu các ứng dụng được bắt đầu với .m3udrop file trên dòng lệnh, nó được phản ánh trong tiêu đề cửa sổ.
  • Khi các file cấu hình được xóa bỏ, tiêu đề ứng dụng được thay đổi nếu cần thiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/Audio_And_Video/2011/03/M3U_Dropper_x64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/m3u-dropper-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)