Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Lupas Rename 5.0

Lupas Rename là một công cụ rất mạnh và được thiết kế hoàn chỉnh, nó giúp bạn đổi tên file hàng loạt.Có vô số chức năng hữu ích trong Lupas Rename.

Đổi tên bằng cách thay một hay nhiều chuỗi, thay đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, cắt bớt một số ký tự bên trái hoặc bên phải, chèn vào một chuỗi trước hoặc sau tên file, đổi thành chữ hoa chữ cái đầu tiên trong mỗi từ,thay thế phần mở rộng, tự động đánh số thứ tự cho file/thư mục.

Mặc dù có rất nhiều chức năng, giao diện lại rất gọn và dễ sử dụng, Lupas Rename cũng có thể tạo ra những file batch dựa trên những lựa chọn đổi tên file của bạn, để sau này bạn có thể dùng file batch đó thực hiện việc đổi tên.

Tổng hợp

Link download : http://www.download.com/Lupas-Rename/3000-2248_4-52374.html?tag=mncol

Nguồn: http://download.com.vn/lupas-rename-5-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)