Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

LoopTube HD for iPad 2.0

LoopTube HD for iPad được thiết kế để phát video YouTube từng cái một trong 1 vòng lặp trên iPad.

Đây là một ứng dụng giải trí, cho phép người dùng xem video trong 1 vòng lặp mà không cần nhấn nút phát video kế tiếp hay nút toàn màn hình.

Tính năng:

  • Tìm kiếm video Youtube bằng từ khóa
  • Lưu từ khóa trong danh sách Channel List
  • Lưu video vào Channel List
  • Phát vòng lặp 1 hay nhiều video 

Minh Lộc

Link download : https://itunes.apple.com/vn/app/looptube-hd-autoplay-youtube/id525948340?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mp3-audio-video/looptube-hd-for-ipad/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)