Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

LiveWare Manager for Android

LiveWare Manager cho phép bạn kết nối các ứng dụng với các phụ kiện trên điện thoại Android. Sử dụng tai nghe, loa của bạn hoặc bộ sạc để bắt đầu bất kỳ một ứng dụng hoặc kinh nghiệm như các phụ kiện thông minh LiveView, tai nghe với SmartKey hoặc đa phương tiện LiveDock. LiveWare Manager sẽ tìm thấy, cài đặt và quản lý các ứng dụng này. Với LiveWare Manager các phụ kiện thông minh của bạn sẽ tương tác với các ứng dụng khi bạn cần. Các ứng dụng có thể được mở rộng cho các phụ kiện thông minh bởi bất kỳ nhà phát triển SDK Android.

LiveWare Manager for Android

LiveWare Manager for Android

Phương Lan

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.extras.liveware

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/liveware-manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)