Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Layout Manager

Layout Manager là phần mềm mở rộng của Chrome, cho phép bạn lưu các tab và thiết lập chúng để dễ dàng khôi phục lại sau những sự cố ngoài ý muốn. Không giống như Session Manager (phần mềm mở rộng của Google Chrome và Firefox), Layout Manager ghi nhớ các thiết lập của tất cả các tab và cửa sổ Chrome, bao gồm kích thước và vị trí các tab, cửa sổ đang mở trong Chrome. Sau khi lưu lại, bạn có thể khôi phục lại chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất.

Một khi phần mềm mở rộng này được cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy 2 tùy chọn trong trình đơn pop-up: Save Window Layout và Load Window Layout. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã đóng một cửa sổ cụ thể nào đó, chỉ cần nhấp vào Load Window Layout là bạn có thể phục hồi được vị trí và các tab đã lưu lại trong phiên làm việc trước đó.

Layout Manager

An Nhiên

Link download : https://chrome.google.com/webstore/detail/nldhhcppalplgopagbhfehfmpmpefkim/details?utm_source=chrome-ntp-icon

Nguồn: http://download.com.vn/internet+email+tools/internet+tools/44997_layout-manager.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)