Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Lá rơi

Đoạn mã tạo hiệu ứng lá rơi…

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/Soft/2008/04/18/himagefall.zip

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/java/7532_la-roi-javascript.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)