Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

KeyboardLock

KeyboardLock 1.0.3882 là một ứng dụng cho phép bạn có thể khóa bàn phím và chuột trong khi vẫn để tất cả các ứng dụng khác ở trạng thái hiện hữu. Tiện ích cho phép bạn có thể xem phim trên laptop mà trẻ nhỏ nhà bạn đang ở gần chiếc máy tính của bạn. Việc khóa và mở khóa được thực hiện bằng cách nhập vào mật khẩu.

Link download : http://keylock.booring.net/index.php?action=download

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/21477_keyboardlock.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)