Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Keriver 1-Click Restore Free

Keriver 1-Click Restore Free là một tiện ích tiện dụng được thiết kế để cho phép bạn sao lưu và khôi phục lại phần mềm trong khi bạn đang sử dụng nó.

Một số tính năng chính của Keriver 1-Click Restore Free:

  • Trở lên hệ điều hành trong khi bạn đang sử dụng nó.
  • Nó có thể làm cho sao lưu cộng dồn hay chênh lệch sau khi sao lưu toàn bộ ban đầu (tức là chỉ sao lưu những thay đổi xảy ra kể từ khi sao lưu cuối cùng hoặc các bản sao lưu cuối cùng đầy đủ.)
  • Bạn có thể chọn bất cứ ảnh chụp nhanh để trở lại hệ thống của bạn.
  • Dù hệ thống phân vùng định dạng hoàn toàn, nó vẫn có thể được hoàn nguyên.
  • Các ổ đĩa sao lưu có thể là đĩa cứng, đĩa cứng có thể tháo rời và ổ đĩa flash USB.
  • Nó không bị thoái hoá hiệu suất hệ thống máy tính.

Link download : http://www.keriver.com/download/OneClickFree.exe

Nguồn: http://download.com.vn/keriver-1-click-restore-free/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)