Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

KeepNote

KeepNote là ứng dụng ghi chú hoạt động trên Windows, Linux và MacOS X. Với KeepNote, bạn có thể lưu trữ các ghi chú về lớp, danh sách TODO, ghi chú nghiên cứu, nhật ký, đề cương….

Sử dụng tìm kiếm toàn văn bản, bạn có thể lấy bất kỳ lưu ý nào để tham khảo sau này.

KeepNote

Các tính năng:

– Định dạng văn bản phong phú.

– Phân cấp cho các ghi chú.

– Tìm kiếm toàn văn bản.

– Tập tin đính kèm.

– Tự động lưu trữ.

– Tích hợp sao lưu và khôi phục lại.

– Kiểm tra chính tả (thông qua gtkspell).

– Tích hợp sao lưu và phục hồi (lưu trữ để zip file).

– Tiện ích mở rộng (Plugins).

Tuyết Mai (Theo Rasm)

Link download : http://rasm.ods.org/keepnote/download/keepnote-0.7.3.exe

Nguồn: http://download.com.vn/keepnote/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)