Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

JR Split File 2.1

JR Split File cho phép bạn cắt một tập tin có dung lượng lớn thành nhiều tập tin nhỏ hơn có kích thước bằng nhau (để có thể sao chép vào đĩa mềm hay gởi qua thư điện tử) và tạo ra một tập tin dạng .bat để sử dụng cho việc kết nối tập tin các tập tin đã cắt nhỏ về trạng thái nguyên thủy của nó.

Lưu ý: Việc cắt tập tin này không ảnh hưởng đến tập tin ban đầu.

Hướng dẫn

Thao tác thực hiện cắt tập tin như sau:

– Chọn tập tin cần cắt ra nhiều phần nhỏ. Nhấp chuột vào nút để mở cửa sổ mới.

Mặc định, thư mục hiện hành sẽ là thư mục chứa tiện ích “JR Split File” trên ổ đĩa cứng. Bạn có thể thay đổi việc thư mục này bằng cách nhấp chuột vào nút

Lưu ý, đừng bao giờ chọn vào “floppy drive” vì chương trình sẽ không dừng lại cho đến khi bạn để đĩa mềm vào máy tính. 

Xác định thư mục lưu trữ các tập tin sau khi cắt:

Nhấp chuột vào nút để chọn thư mục cần lưu trữ trên ổ đĩa cứng.

Thiết lập các lựa chọn:

Bytes per file: Dùng để lựa chọn kích thước tập tin kết quả cần chia nhỏ từ tập tin lớn. Ví dụ: nếu bạn có một tập tin nén với dung lượng là 15 MB, bạn muốn chia nhỏ để có thể lưu vào đĩa mềm, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô “1.44 MB” từ trình đơn thả xuống. Chương trình sẽ chia nhỏ tập tin ban đầu thành các tập tin nhỏ bằng nhau và một tập tin dạng .bat dùng để nối tất cả các tin còn lại với nhau trở về trạng thái ban đầu.

Template for splitting files: Mặc định, tiện ích này sẽ dùng các ký tự đầu của tập tin cần cắt để tạo ra tên cho các tập tin được cắt nhỏ. Bạn có thể thay đổi tên các tập tin này nhưng cần lưu ý việc đặt tên theo dạng thức 8.3 (phần tên 8 ký tự không có khoảng trắng hay các ký tự đặc biệt và phần mở rộng là 3 ký tự), vì chức năng này được sử dụng theo dạng thức dùng cho DOS.

Generate batch file for merging: Bạn nên để lựa chọn này là mặc định. Khi bạn thay đổi tên tập tin trong phần “Template for splitting files” thì tên tập tin .bat cũng sẽ được thay đổi theo tương ứng.

– Sau khi hoàn tất thiết lập các lựa chọn xong, bạn nhấp chuột vào nút “Split” để thực hiện cắt tập tin.

Để nối các tập tin sau khi cắt lại với nhau, bạn chỉ việc chạy tập tin có đuôi là .bat để khôi phục lại tập tin nguyên thủy. Thật đơn giản!

Theo NLĐ 

Link download : http://www.convertjunction.com/download/jsplit.zip

Nguồn: http://download.com.vn/jr-split-file-2-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)