Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

JHasher

JHasher là một ứng dụng gọn nhẹ cho phép bạn tính toán và kiểm tra nội dung một file clipboard chỉ trong 3 bước. Ngoài ra, nó cung cấp một chế độ dòng lệnh nâng cao để tính toán, tổng kiểm tra trên danh sách các file hoặc thư mục.

Những file JHasher hỗ trợ tổng kiểm tra: MD5, SHA-1, CRC-32. JHasher là một ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ java vì vậy khi bạn sử dụng JHasher máy bạn cũng phải cài đặt java để chạy chương trình JHasher.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/Du-Lieu/JHasher_v1_0.zip

Nguồn: http://download.com.vn/jhasher/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)