Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

iSMS2droid for Android

iSMS2droid sẽ chuyển đổi tất cả các SMS của iPhone để dễ dàng nhập chúng vào SMS của Android. Người dùng có thể nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Android SMS.

 iSMS2droid for Android

Các bước thực hiện:

Bước 1: Copy cơ sở dữ liệu iPhone SMS vào thẻ SD của điện thoạiAndroid

Bước 2: Sử dụng iSMS2droid để tải cơ sở dữ liệu iPhone SMS, chọn bất kì hoặc tất cả các cuộc hội thoại và chuyển đổi chúng.

Bước 3: Sử dụng ứng dụng SMS Backup Restore để phục hồi SMS của iPhone từ file XML (được lưu vào folder “SMSBackupRestore” trên thẻ nhớ của điện thoại) vào cơ sở dữ liệu của Android.

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=org.faked.isms2droidfeature=also_installed#?t=W251bGwsMSwxLDEwNCwib3JnLmZha2VkLmlzbXMyZHJvaWQiXQ..

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/isms2droid-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)