Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

IP Keeper

IP Keeper là một trình quản lý mật khẩu mà sẽ bảo mật thông tin của bạn. Nó cung cấp nhiều khuôn mẫu chung các kiểu dữ liệu bạn có thể cần phải giữ an toàn.

IP Keeper giúp bạn không phải để nhớ tất cả các mật khẩu và thông tin quan trọng khác.

Mọi dữ liệu đưa vào IP Keeper được lưu vào một tập tin với mã hóa 192bit.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/Bao mat/10/ipkeeper.zip

Nguồn: http://download.com.vn/ip-keeper/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)