Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

InDeep Notes

nDeep Notes là một chương trình nhỏ và dễ sử dụng giúp bạn tạo và quản lý các ghi chú văn bản một cách dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng đi kèm với tính năng tự động Save, trong khi cũng cung cấp hỗ trợ Unicode.

InDeep Notes

Một số tính năng:

– Giao diện được sửa đổi và đơn giản hóa.

– Tự động lưu.

– Có thể thay đổi mã hóa văn bản.

– Thêm bộ lọc ghi chú.

– Tìm kiếm văn bản trong ghi chú.

– Có thể mô tả các bộ sưu tập.

– Export văn bản sang định dạng hình ảnh PNG.

Yêu cầu:

.Net Framework 2.0 hoặc cao hơn

Tuyết Mai

Link download : https://1181171187089772664-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/indeepsoft/InDeepNotes2.0.zip?attachauth=ANoY7cr7JKkAz0WV8vKkfPdCmb7enI3VLc8B7HO1YR-ykiFDXaSANo1UGky6I0RpmKO-gVmZ6Phlon7feID0W0DJgUBmPnUjeVNpRkt53R8W34tmIluQ6BuJ-YXP6_y6N9x5Og

Nguồn: http://download.com.vn/indeep-notes/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)