Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

iKaraoke California for Android 1.3

iKaraoke California là ứng dụng miễn phí giúp bạn tìm kiếm các bài hát karaoke dùng với đầu máy karaoke California (6 số).

iKaraoke California for Android

iKaraoke California giúp bạn tìm kiếm bài hát cực kỳ nhanh chóng với các tính năng như:

  • Tìm theo tên bài hát, theo nhạc sĩ, theo số hiệu trên đầu karaoke.
  • Tìm bằng tiếng Việt không dấu và có dấu.
  • Danh sách bài hát Việt Nam được cập nhật đầy đủ đến vol 18.

 iKaraoke California for Android

iKaraoke California for Android

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vm.ikaraoke.california.free

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mp3-audio-video/ikaraoke-california-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)