Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

I Folder Locker

I Folder Locker là phần mềm miễn phí, đơn giản, mạnh mẽ giúp cho bạn bảo vệ mật khẩu thư mục, mã hóa hoặc khóa tập tin, bảo vệ ổ đĩa USB. Chương trình hỗ trợ tất cả Windows như Windows 8, 7​​, Vista và XP bao gồm cả phiên bản 64-bit.

Bạn có thể giữ càng nhiều các tập tin và thư mục của bạn trong Locker và mật khẩu bảo vệ nó với một nhấp chuột duy nhất. Nó bảo vệ hoàn toàn với công nghệ mới nhất để không ai có thể truy cập, xóa, đổi tên, cắt, sao chép.

Mỗi thư mục bảo vệ có mật khẩu riêng của mình và không có mật khẩu mặc định có nghĩa là phần mềm này hoàn toàn yên tâm không ai có thể đoán mật khẩu của bạn nếu bạn sử dụng một mật khẩu mạnh. Ngoài ra, một Locker không được đổi tên, di chuyển hoặc xóa mà không có một mật khẩu chính xác để ngăn chặn mất mát dữ liệu.

Bạn thậm chí có thể khóa các thư mục trên ổ USB của bạn để dữ liệu của bạn vẫn được bảo vệ ngay cả khi bạn bị mất ổ đĩa USB.

I Folder Locker

Phương Lan

Link download : http://www.ipcsol.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/48122_i-folder-locker.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)