Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Home Bookkeeping Lite

Home Bookkeeping Lite là chương trình miễn phí đầy đủ chức năng được dùng để quản lý ngân sách trong gia đình. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng chương trình này chỉ có thể hoạt động sau khi đã được đăng ký.

Home Bookkeeping Lite

Tính năng:

1. Hồ sơ khoản nợ/tín dụng: Lưu lại hồ sơ về khoản tiền cho vay, mượn, tiền lãi, nhắc nhở,..

2. Lên kế hoạch: Cho phép bạn lên kế hoạch về các khoản thu nhập/chi phí định kỳ và phi định kỳ.

3. Ngân sách: Lập ngân sách chi phí/thu nhập.

4. In ấn: Cho phép bạn in dữ liệu ra.

5. Hệ thống báo cáo mạnh mẽ: Có thể tạo ra nhiều nhóm khác nhau,…

6. Bảng biểu: Sử dụng bảng biểu, bạn có thể xem được thông tin có trong bản báo cáo.

7. Tìm kiếm và lọc: Sử dụng công cụ tìm kiếm nhanh, bạn có thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ bạn cần. Sau đó, bạn có thể mở bộ lọc để hiển thị các hồ sơ khác phù hợp với chuỗi tìm kiếm đã định.

8. Chuyển đổi tiền tệ.

9. Xuất dữ liệu: Bạn có thể xuất thông tin mong muốn ra tập tin dưới dạng: Word, Excel, Access, HTML, Text,…

10. Nhập dữ liệu: Nhập dữ liệu từ tập tin Microsoft Excel và QIF (Quicken Interchange Format.

11. Đồng bộ hóa máy tính: Cho phép bạn đồng bộ dữ liệu Home Bookkeeping trên nhiều máy tính khác nhau.

12. Truyền tải dữ liệu: Nếu Home Bookkeeping được sử dụng bởi hai hoặc nhiều người hơn, tính năng này cho phép bạn truyền tải hồ sơ từ người dùng này sang người dùng khác.

13. Xóa dữ liệu: Cho phép bạn xóa thông tin không cần thiết khỏi cơ sở dữ liệu với khoảng thời gian đã định.

14. Cấp phép linh động: Cho phép bạn cài đặt Home Bookkeeping trên thiết bị có thể tháo rời (ví dụ, đĩa flash hoặc đĩa cứng có thể tháo rời) và chạy trên nhiều máy tính khác nhau mà không cần phải đăng ký trên mọi máy tính.

15. Hướng dẫn: Giúp bạn tận dụng được hết các tính năng của Home Bookkeeping.

Đặng Hương

Link download : http://www.keepsoft.com/download/hbkl.exe

Nguồn: http://download.com.vn/home-bookkeeping-lite/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)