Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

HiHiSoft PDF to JPG

HiHiSoft PDF to JPG 2.0 là chương trình giúp cho việc chuyển đổi từ file PDF sang định dạng hình ảnh JPG,BMP,TIF,GIF,PNG một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với người sử dụng PDF to JPG cũng có thể chuyển đổi PDF sang JPG trong nhiều trang và đặt ra ngoài hình ảnh DPI.

– 87% nhanh hơn chuyển đổi PDF khác
– Hỗ trợ PDF sang JPG, BMP,TIF,GIF,PNG.
– Hỗ trợ trang phạm vi chuyển đổi
– Hỗ trợ DPI.

Link download : http://www.pdftojpgconverter.com/down/pdf2jpg.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/29567_hihisoft-pdf-to-jpg.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)