Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Hexonic PDF Split and Merge

Hexonic PDF Split and Merge cho phép bạn dễ dàng hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF thành một  tập tin duy nhất, cũng như chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn.

Hexonic PDF Split and Merge

Các tính năng:

–  Hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF thành một  tập tin duy nhất.

– Hợp nhất tất cả các trang hay chỉ là một số trang được lựa chọn.

– Thêm một hay nhiều trang vào tài liệu PDF có sẵn.

– Thêm Footer và đánh số trang.

– Chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn.

–  Hỗ trợ định dạng JPEG, TIFF, BMP, PNG, GIF.

– Tạo tài liệu PDF từ hình ảnh scan.

– Tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu PDF.

– Sử dụng các thông số dòng lệnh /SILENT hoặc / VERYSILENT.

– Hoàn toàn tương thích với Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

Tuyết Mai (Theo Hexonic)

Link download : http://www.hexonic-software.com/downloads/HexonicPDFSplitAndMerge10EnSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/hexonic-pdf-split-and-merge/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)