Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

HandyFileSearch 0.9.3

HandyFileSearch là ứng dụng dùng để nhanh chóng truy nhập files khi bạn nhớ được một phần tên file; tìm nhanh một file dựa trên tiêu chí nào đó (thời gian tạo, kích thước, kiểu file, đường dẫn); tìm file dạng nhị phân hoặc văn bản chứa một chuỗi các từ hoặc dữ liệu nhị phân (cho phép sử dụng biểu thức chính quy với các phép toán AND, OR, NOT, các ký tự đại diện).

Chương trình cho phép sử dụng thêm nhiều tiêu chí để tiến hành tìm file sao cho kết quả tìm ra luôn phù hợp nhất có thể. HandyFileSearch sẽ quét toàn bộ các loại đĩa trên máy để tạo file cache. Thao tác này cho phép chương trình có thể tìm ra file nhanh hơn khá nhiều.

Tổng hợp

Link download : http://www.pitrinec.com/hfs.exe

Nguồn: http://download.com.vn/handyfilesearch-0-9-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)