Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Gucup Antivirus

Nếu bạn muốn quét máy tính của mình một cách nhanh chóng mà không cần cài đặt nhiều ứng dụng, bạn có thể chọn Gucup Antivirus. Gucup Antivirus là một tiện ích nhỏ nhưng rất linh hoạt giúp loại bỏ phần mềm độc hại trên máy tính của mình.

Gucup Antivirus

Các tính năng chính:

– Quét bộ nhớ hệ thống

– Quét tất cả các file

Quét file nén (.zip và .Rar) [Tùy chọn, nếu bạn kích hoạt]

– Lựa chọn quét

– Quét nhanh

Khôi phục thư mục tập tin

Hiện tất cả thư mục ẩn [tùy chọn, nếu bạn kích hoạt]

Ước tính quét với ProgressBar

– GAV Engine 2.0

– Đăng nhập, tắt, khởi động lại, tắt máy, khóa máy tính.

– Đăng nhập tập tin

Khôi phục Registry [tùy chọn, nếu bạn kích hoạt]

Show Hidden Folder (s) lựa chọn

Show Hidden File (s) lựa chọn

– Thiết lập Registered Organization và Owner Registry Value

– Chạy Application Facility

Chia và nhận tài liệu từ Malware [cho: Backdoor.Win32.Delf.axz, Trojan.Win32.Delf.aav, Worm.Win32.Delf.cd, Worm.Win32.VB.du, Worm.Win32.VB.du [2], Worm.Win32.Delf.cd [3], Lod5]

Chia và nhận ứng dụng từ Malware [cho: DeulleDo-X [2], Virus.Win32.Delf.bk, Viking]

– Thiết lập ShowHidden và giá trị Registry SuperHidden

Chia và nhận ảnh từ Malware [cho: MontoxBro [1], Video Hot]

– Check File (s) nếu file (s) có chứa hình ảnh hoặc tài liệu [tùy chọn, nếu bạn kích hoạt

– Quét Registry Value

– Quét Folder Scanning

Hướng dẫn Kiểm tra Registry Autorun [như: HKLM Run, RunOnce HKLM, HKCU Run, RunOnce HKCU, HKU Run]

An Nhiên

Link download : http://download1us.softpedia.com/dl/0be8e462c24c0e8ccbc59ec0c722c113/4e0c3004/100070420/software/antivirus/Gucup-Antivirus-3.4.0.zip

Nguồn: http://download.com.vn/gucup-antivirus/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)