Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

GonVisor Portable

GonVisor 2.02 là một “đầu đọc” truyện tranh với một số tùy chọn thú vị. GonVisor có thể tải hình ảnh từ một thư mục lớn, có nghĩa là bạn có thể chỉ áp dụng vào một thư mục và nó sẽ tải tất cả các hình ảnh bên trong thư mục đó và thư mục con. Các tùy chọn khác là để tải hình ảnh từ một tập tin PDF. GonVisor cũng có thể tạo ra một tập tin cbz hoặc CBR từ những hình ảnh được tải từ một thư mục.

Thay vào đó các hình thu nhỏ mà hầu hết các độc giả cuốn sách truyện tranh hiển thị trên sidebar, GonVisor hiển thị một danh sách các tên tập tin của hình ảnh. trên một cửa sổ pop-up riêng biệt.

GonVisor cũng có một thư viện quản lý cơ bản để quản lý bộ sưu tập sách truyện tranh của bạn và công cụ tìm kiếm có thể xác định vị trí tất cả các file CBR hay cbz được lưu trữ trong đĩa CD hoặc mạng. Các tính năng như mentionaing giúp người đọc xem hình tự động với khoảng thời gian tùy biến giữa các hình ảnh.

Theo XHTT

Link download : http://www.megaupload.com/?d=Q1BV3ZJZ

Nguồn: http://download.com.vn/more+software+tools/37480_gonvisor-portable.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)