Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Giáo trình PLC

Đây là bộ tài liệu giới thiệu về bộ môn điều khiển tự động – Programmable Logic Control, giúp bạn có thêm kiến thức về PLC với nhiều kiến thức sau:

Chương 1: Lí thuyết cơ sở
Chương 2: Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển
Chương 3: Lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC
Chương 4: Bộ điều khiển PLC – CPM1A
Chương 5: Bộ điều khiển PLC – S5
Chương 6: Bộ điều khiển PLC – S7-200
Chương 7: Bộ điều khiển PLC – S7-300
Phụ lục 1: Các phần mềm lập trình PLC
Phụ lục 2: Bảng lệnh của các phần mềm

Link download : http://server1.rada.vn/data/soft/2014/03/06/GiaoTrinhPLC.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/giao-trinh-plc-ebook/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)