Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Gettumblrpic

Gettumblrpic là một công cụ miễn phí khác, đây là chương trình mã nguồn mở di động và trông tương tự như DownloadTumblr. Gettumblrpic cho phép bạn nhập vào tên của blog Tumblr và số lượng của các trang muốn quét. Tuy nhiên, thay vì thực sự tải về các hình ảnh nó chỉ trả về URL của hình ảnh được tìm thấy. Do đó, công việc còn lại của bạn là chúng t  i về bất cứ cách nào bạn thích. Các liên kết được tự động lưu vào một tập tin văn bản trong thư mục chương trình.

Gettumblrpic

Link download : http://sourceforge.net/projects/gettumblrpic/files/latest/download

Nguồn: http://download.com.vn/gettumblrpic/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)