Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

George SMS Backup For Android

George SMS Backup là ứng dụng sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS miễn phí dành cho điện thoại Android.

Khi bạn cần cài đặt lại, sửa chữa hoặc đổi điện thoại mà muốn giữ lại tin nhắn. Ứng dụng này sẽ giúp bạn dễ dàng sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS hiệu quả.

Có 2 cách để sao lưu: Sao lưu vào thẻ SD hoặc Email cá nhân (nếu chọn sao lưu vào email thì cần lập tài khoản Gmail trước).

Các tính năng chính của ứng dụng:

– Sao lưu tin nhắn SMS.

– Khôi phục tin nhắn SMS.

– Có 2 cách để sao lưu: Sao lưu vào thẻ SD hoặc Email cá nhân. Có thể kiểm tra tin nhắn sao lưu trên thẻ SD ngay cả khi bạn đã xóa tất cả tin nhắn.

– Lập email cá nhân nếu muốn sao lưu bằng email. Các tập tin sao lưu sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định.

– Tính năng xóa: có thể xóa các tập tin sao lưu trên thẻ SD.

 George SMS Backup For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=cn.menue.smsbackup.international

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/42186_george-sms-backup-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)