Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Gemini Installer & Clear for Android

“Gemini Installer Clear” là công cụ có thể giúp người dùng quản lý file APK trong thẻ SD (quét file APK, cài đặt file APK, xóa file sao lưu,…), xóa cache (app cache, clipboard, browser history/cookie, kết quả tìm kiếm của Android Market/Gmail, bản ghi cuộc gọi,…).

 Gemini Installer  Clear for Android

Các tính năng chính:

  • Hiển thị sao lưu ứng dụng (bao gồm thông tin ứng dụng và các file APK)
  • Quét thẻ SD để tìm file APK
  • Cài đặt/cài đặt theo nhóm các file apk, hỗ trợ cách gỡ ứng dụng nhanh chóng
  • Xóa/xóa theo nhóm các file sao lưu
  • Chạy ứng dụng đã cài
  • Hiển thị ứng dụng trên thị trường
  • Phân loại ứng dụng theo nhiều cách (theo tên, kích cỡ, thời gian cài đặt, kích cỡ RAM,…)
  • Lọc ứng dụng theo nhiều cách.

Lamle

Link download : https://market.android.com/details?id=com.seasmind.android.gmbackupfeature=more_from_developer

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/gemini-installer-clear-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)