Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

GameSave Manager

Mỗi khi format lại hệ điều hành, thông thường bạn sẽ mất đi các file save của game hoặc file bị lỗi. Vậy là tất cả các thành quả “cày sâu” đã mất hết. Lúc đó bạn chắc hẳn chỉ mong rằng mình cẩn thận hơn trước khi thực hiện việc format phải không.

Với GameSave Manager 2.3.700, bạn có thể dễ dàng lưu trữ, phục hồi và chuyển đổi các file save game của mình.

Link download : http://www.gamesave-manager.com/?s=downloada=dl

Nguồn: http://download.com.vn/gamesave-manager/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)