Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Fusion PDF Image Extractor

Fusion PDF Image Extractor là một ứng dụng đơn giản dễ dàng xuất hình ảnh từ file PDF. Người dùng chỉ cần chọn file dạngPDF và chọn thư mục đầu ra để lưu trữ hình ảnh.

Fusion PDF Image Extractor

Fusion PDF Image Extractor có hai mục đích:

– Để xuất tất cả các hình ảnh cá nhân từ một PDF (để thu thập các hình ảnh từ tài liệu quảng cáo), định dạng JPG.

– Để xuất tất cả các trang PDF, định dạng JPEG

Được viết bằng ngôn ngữ C # và nếu bạn muốn sử dụng mã, nó sẽ làm việc được với cả Visual Studio C # Express.

Tuyết Mai (Theo Fusion242)

Link download : http://www.fusion242.com/software/FusionPDFImageExtractor-1.0-Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/fusion-pdf-image-extractor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)