Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Freebyte Backup

Freebyte Backup là một phần mềm miễn phí dùng để sao lưu dữ liệu dành cho hệ điều hành Windows. Nó cho phép bạn copy (có chọn lọc) 1 số lượng lớn các file và thư mục từ các nguồn khác nhau vào thư mục backup. Bạn có thể backup tất cả các file tìm thấy trong các thư mục bạn chỉ định, hay chỉ backup những loại file mà bạn chọn. File có thể được lọc ra theo phần mở rộng, ví dụ như bạn chỉ muốn backup các file .doc, .rtf, .jpg, .bmp còn những file .exe, .dll, .txt thì không chẳng hạn. Ngoài ra bạn cũng có thể định nghĩa thêm những phần mở rộng mới cho phần lọc file.

Theo rilwis.tk

Link download : http://www.freebyte.net/download/fbbackup.zip

Nguồn: http://download.com.vn/freebyte-backup/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)