Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Free Window Sweeper 2.0

Free Window Sweeper là tiện ích miễn phí giúp cho bạn xóa sạch những dấu vết của những hoạt động mà bạn đã thực hiện trên máy tính. Chỉ với 1 click, Free Window Sweeper sẽ xóa browser history, cookies, file index.dat, các URL đã gõ và nhiều thứ khác. Chương trình cũng hỗ trợ nhiều ứng dụng khác của hãng thứ 3 (như Firefox, Nescape, AOL), có thể xóa các file, thư mục tùy chọn và các key trong registry. Ngoài ra nó cũng cho phép bạn lưu giữ lại cookies hay lựa chọn phương pháp xóa an toàn.

Tổng hợp

Link download : http://www.findsth.com/download/SweeperSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/free-window-sweeper-2-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)