Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Free TvDB

Free TvDB là một ứng dụng quản lý TV series, phim hoạt hình anime và sở dữ liệu phần mềm. Nó giúp bạn quản lý bộ sưu tập các chương trình TV, phim hoạt hình anime bằng một phần mềm đơn giản và mạnh mẽ.

Free TvDB

Các tính năng chính

  • T động tải về chuỗi dữ liệu (thông tin/diễn viên/hình ảnh) từ thetvdb.org
  • Tự động tải về poster và fanart.
  • Hỗ trợ proxy
  • Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu.

An Nhiên (tổng hợp)

Link download : http://freesoftwareproject.weebly.com/uploads/7/0/6/6/7066747/free_tvdb.zip

Nguồn: http://download.com.vn/free-tvdb/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)