Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Free Malware Removal Tools

Free Malware Removal Tools là bộ công cụ miễn phí có thể gỡ bỏ các loại virus và phần mềm độc hại ra khỏi máy tính của bạn.

Chú ý: Để Download công cụ gỡ bỏ cho từng loại virus bạn Click vào “Tải xuống máy” sau đó kéo xuống phần “Hướng dẫn kỹ thuật” để tải file về.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Number Removal Tool Name Size 1  Worm/Downadup (Worm/Conficker)  2.16 MB  2  Downloader.Stubby.A  52 KB  3  I-Worm/Bugbear.C  64 KB 4  I-Worm/Ganda  28 KB  5  Win32/Expiro 2.15 MB  6  I-Worm/Happy99 23 KB  7  I-Worm/Lovgate.C  25 KB  8  I-Worm/Luder 221.50 KB  9  Win32/Dundun 2.68 MB  10  I-Worm/Mydoom.A and B –  11  I-Worm/Mydoom.F 48 KB  12  I-Worm/Navidad 22 KB  13  I-Worm/Nimda 36.50 KB  14  I-Worm/Pretty_Park 25 KB  15  I-Worm/Sircam.A  29 KB  16  I-Worm/Sober.A  –  17  I-Worm/Swen  27 KB  18 I-Worm/Verona.B 15.50 KB  19 LOP.AH/Backdoor.Generic3.SVX  158.50 KB  20 Packed.Protector.C  2.64 MB  21 Win32/Vampiro 157 KB  22 VBS/Iloveyou  55 KB  23 Win32/Alman  2.08 MB  24 Win32/Delf.2.B  4.50 MB  25 Win32/Dupator  25.36 KB  26 Win32/Elkern, variants A, B and C 332 KB  27 Win32/Gaelicum  2.08 MB  28 Win32/Kriz 332 KB  29 Win32/Mabezat 2.51 MB  30 Win32/Magistr, variants A and B  27 KB  31 Win32/Parite 2.65 MB  32 Win32/Prepender 2.78 MB  33 Win32/Sality 4.91 MB  34 Win32/Tanatos, variants A, H, I and M 2.43 MB  35 Win32/Valla.2048 24.80 KB  36 Win32/Virut 2.15 MB  37 Win32/Chir.B@MM 276 KB  38 Win32/Slugin.A 2.77 MB  39 Win32/Selges  2.13 MB  40 Worm/Lovsan  –  41 Win32/Zbot  2.36 MB  42 Win32/Bamital 2.04 MB  43 Win32/Murof 4.23 MB

 

Nguồn: http://download.com.vn/free-malware-removal-tools/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)