Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Folder Locker

Folder Locker là một ứng dụng gọn nhẹ cho phép bạn bảo vệ các thư mục của bạn với một mật khẩu, do vậy không ai có thể truy cập chúng. Chương trình rất dễ sử dụng, chỉ cần nhấp vào nút Lock/Unlock để khóa hoặc mở khóa một thư mục bạn chọn.

(theo Softpedia)

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/Soft/2012/08/07/folder-lock-dn.exe

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/19250_folder-locker.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)