Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FM PDF To JPG Converter Free

FM PDF To JPG Converter Free 2.32 là một ứng dụng chuyển đổi với nhiều tính năng hữu ích để chuyển đổi tập tin PDF sang ảnh JPEG, JPG…

FM PDF To JPG Converter Free là ứng dụng giúp bạn chuyển tập tin PDF thành ảnh định dạng JPG, JPEG. Chương trình là một công cụ tuyệt vời để thực hiện việc lưu trữ dữ liệu, tài liệu PDF hoặc chia sẻ những tập tin PDF dưới dạng hình ảnh. Bố cục tài liệu gốc được giữ nguyên trên mỗi trang. FM PDF To JPG Converter Free cũng là tiện ích chuyển đổi nhiều tài liệu PDF thành hình ảnh giúp bạn tiết kiệm thời gian.


Link download : http://www.fm-pdf.com/FM-PDF-To-JPG-Converter-Free-Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/19712_fm-pdf-to-jpg-converter-free.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
FM PDF To JPG Converter Free, 9.0 out of 10 based on 1 rating