Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FlashFXPPasswordDecryptor

FlashfxpPasswordDecryptor là phần mềm để ngay lập tức khôi phục mật khẩu đăng nhập FTP được lưu trữ bằng FlashFXP. FlashFXP lưu trữ các mật khẩu cho tất cả các cấu hình FTP sessions trong tập tin “sites.dat” để người dùng không phải mất thời giạn nhập lại.

Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng dễ dàng quét và giải mã tất cả các mật khẩu được mã hóa.

FlashfxpPasswordDecryptor

Sử dụng dòng lệnh để hiển thị FlashfxpPasswordDecryptor.

FlashfxpPasswordDecryptor

Truy xuất danh sách phục hồi mật khẩu đăng nhập của FTP bởi FlashfxpPasswordDecryptor ở định dạng HTML.

FlashfxpPasswordDecryptor

Dưới đây là một số tính năng chính của “FlashFXPPasswordDecryptor”:

– Đi kèm với giao diện GUI interface và phiên bản dòng lệnh.

– Khôi phục các mật khẩu được lưu trữ từ hệ thống của bạn hoặc khôi phục mật khẩu từ máy tính từ xa.

– Lưu danh sách khôi phục mật khẩu vào tập tin HTML để chuyển sang hệ thống khác hoặc để sử dụng trong tương lai.

– Giao diện người dùng thân thiện, giao diện đồ họa cải tiến giúp cho người dùng dễ dàng tiếp cận với phần mềm hơn.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Link download : http://securityxploded.com/getfile_plus.php?id=5755

Nguồn: http://download.com.vn/flashfxppassworddecryptor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)