Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FilezillaPasswordDecryptor

FilezillaPasswordDecryptor là một ứng dụng tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để phục hồi mật khẩu đăng nhập FTP lưu trữ bởi FileZilla.

FilezillaPasswordDecryptor

Sử dụng dòng lệnh hiển thị FilezillaPasswordDecryptor

FilezillaPasswordDecryptor

Truy xuất danh sách phục hồi mật khẩu đăng nhập của FTP bởi FilezillaPasswordDecryptor ở định dạng HTML.

FilezillaPasswordDecryptor

FilezillaPasswordDecryptor được thực hiện bằng cả hai giao diện đồ họa cũng như giao diện dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng nó để tự động khôi phục các mật khẩu được lưu trữ từ hệ thống của bạn hoặc khôi phục mật khẩu từ máy tính từ xa.

Dưới đây là một số tính năng chính của “FilezillaPasswordDecryptor”:

– Tìm kiếm và phục hồi tất cả các mật khẩu đăng nhập FTP lưu trữ bởi FileZilla.

– Đi kèm với giao diện GUI interface và phiên bản dòng lệnh.

– khôi phục các mật khẩu được lưu trữ từ hệ thống của bạn hoặc khôi phục mật khẩu từ máy tính từ xa.

– Lưu danh sách phục hồi mật khẩu vào tập tin HTML để chuyển sang hệ thống khác hoặc để sử dụng trong tương lai.

– Giao diện người dùng thân thiện, giao diện đồ họa cải tiến giúp cho người dùng dễ dàng tiếp cận với phần mềm hơn.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Link download : http://securityxploded.com/getfile_plus.php?id=5425

Nguồn: http://download.com.vn/filezillapassworddecryptor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)