Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FileSieve 3.0

FileSieve là tiện ích giúp sao chép, di chuyển thư mục, tập tin và sắp xếp, phân loại theo yêu cầu.

Link download : http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2004/FileSieve.zip

Nguồn: http://download.com.vn/filesieve-3-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)