Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FileExplorer Alpha

FileExplorer là chương trình giúp quản lý các file trên điện thoại và thẻ nhớ. Các tính năng hiện tại bao gồm tính năng ẩn/hiển thị các folder và file; mật khẩu bảo vệ truy cập vào chương trình và copy, chuyển các file.

Ứng dụng này còn có tính năng hiển thị trình chiếu và hiển thị ảnh. Tuy nhiên, nó không thể mở các file không thuộc định dạng JPG và PNG.

 

Cài đặt quan trọng trước khi chạy FileExplorer:

Sau khi đã cài đặt FileExplorer, bạn sẽ phải cấu hình Access Permissions – quyền truy cập – nhằm cho phép FileExplorer có thể truy cập các file hệ thống cục bộ của điện thoại và Internet. Quá trình này được hoàn thành dựa vào điện thoại của bạn.

Phiên bản mới này có:

  • Hiển thị các file và folder ẩn với các icon riêng biệt
  • Nâng cấp hỗ trợ dành cho điện thoại Sony Ericsson
  • Thêm hỗ trợ dành cho các file nén và theme nokia nhưng nó vẫn đang được triển khai và sẽ không hoạt động
  • Thay đổi một chút về UI khi thêm shortcut dẫn trực tiếp tới một đường dẫn

Link download : http://handheld.softpedia.com/progDownload/FileExplorer-Java-Download-66373.html

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/25480_fileexplorer-alpha.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)