Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

File Share Collector Bundle

File Share Collector Bundle là gói phần mềm hỗ trợ bạn trong việc quản lý các tài liệu từ dịch vụ online.

File Share Collector Bundle

Gói này gồm có:

– File Share Administrator

– File Share

– Document Shuttle

Trong đó, File Share Administrator là ứng dụng chính để trợ giúp quá trình quản lý tài liệu online của bạn.

Lưu ý: Bạn cần tạo tài khoản để sử dụng tiện ích này.

Một số tính năng chính:

– Xuất và tìm thấy các tài liệu nội bộ trên Internet.

– Trình bày tài liệu SharePoint 2007/2010 trên Internet.

– Nhúng ‘Portable Document Views’ trên mọi website.

– Xem trang web và tài liệu dễ dàng.

Yêu cầu:

• .Net Platform v3.5;

• PDF Reader;

• Kết nối Internet.

Đặng Hương

Link download : http://files.offsitelabs.com/MyDocPublisher/software/MDP_FSB_2_0_1.exe

Nguồn: http://download.com.vn/file-share-collector-bundle/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)